Woensdag 24 november wordt een gedeelte van het transportriool van Waterschap De Dommel verlegd bij de aansluiting van de nieuwe Diepveldenweg – Provincialeweg N397 ter hoogte van de Boevenheuvel/Heuvelweg.

Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt het transportriool dat het rioolwater van Eersel afvoert tijdelijk afgesloten. Dit kan ervoor zorgen dat je het rioolsysteem wat hoort borrelen. Een dag vóór en een dag na de tijdelijke afsluiting worden ook nog werkzaamheden uitgevoerd die het borrelen in het systeem kunnen veroorzaken. Wanneer dit in uw huisriolering optreed is dit dus tijdelijk en niet gevaarlijk.