De gemeente heeft een aantal visie- en beleidsstukken die relevant zijn voor het buitengebied en de herontwikkeling van vrijkomende agrarische bebouwing.

Visie buitengebied

In deze visie kunt u lezen welke richting de gemeente op wil met het buitengebied. Alle kaders en perspectieven voor het buitengebied zijn hierin uiteen gezet. Deze visie(externe link) kun je inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Bestemmingsplan Buitengebied 2017

In dit bestemmingsplan zijn de regels opgenomen die gelden voor het hele buitengebied. Het bestemmingsplan(externe link) is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Per locatie en adres staan toelichtingen vermeld die meer informatie geven. 

Eerste herziening

In de eerste herziening van dit bestemmingsplan Buitengebied 2017(externe link) zijn aanvullende regels opgenomen. 

Tweede herziening

De gemeente werkt op dit moment aan een veegplan. Dit is de tweede herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2017. In dit veegplan bundelen we verschillende locaties en wijzigen we voor deze locaties de bestemming. Het is niet meer mogelijk om u nog aan te melden voor dit veegplan.

Interim Omgevingsverordening 

Ook de provincie Noord-Brabant stelt ruimtelijke kaders voor ontwikkelingen in het buitengebied. Deze kaders zijn opgenomen in de Interim Omgevingsverordening(externe link)