Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB)

De agrarische sector verandert de laatste jaren sterk door wijzigingen in wet- en regelgeving of het ontbreken van bedrijfsopvolging. Gemeente Eersel ondersteunt agrariërs om alle veranderingen in goede banen te leiden. Dit om problemen zoals leegstand en onwenselijk gebruik (zoals drugslaboratoria) te voorkomen. Hopelijk kunnen agrariërs zo de juiste keuzes maken voor hun toekomst.

Contact

Voor meer informatie over Vrijkomende Agrarische Bebouwing of over bestemmingsplanwijzigingen in het buitengebied kunt u contact opnemen met team ruimtelijke plannen Buitengebied.