De gemeente Eersel wil het verkeer dat van en naar de snelweg A67 rijdt beter stroomlijnen, zodat de verkeersoverlast afneemt voor de omgeving en de omliggende dorpen. Dit is mogelijk door de huidige T-splitsingen te veranderen in een doorgaande route. Deze route loopt via Steenovens en de Knegselsedijk naar de Hoef, zoals aangegeven met de blauwe pijl op de tekening. 

De doorgaande route zorgt voor een betere doorstroom van verkeer. Het bedrijventerrein Meerheide, Landgoed Duynenwater en de omliggende dorpen blijven zo goed bereikbaar, terwijl de verkeersdruk op de directe omgeving wordt verlicht.  
Om ook voor de verkeersveiligheid van fietsers te zorgen, komt er zowel langs de Knegselsedijk, als langs de Duiselseweg een vrijliggend fietspad te liggen.  

Kruising Hoef - Knegselsedijk

In de nieuwe situatie vervangen we de T-splitsing voor een bocht vanuit de Hoef richting Knegselsedijk. Dit wordt de nieuwe doorgaande route en die heeft voorrang. Het verkeer dat vanuit Duizel komt, verleent voorrang aan het verkeer op deze doorgaande weg. De oversteek voor fietsers wordt geregeld met vrijliggende fietspaden en een middengeleider voor de fietsers om in twee stappen over te steken.

In het ontwerp is gekozen om de bocht zo klein mogelijk te houden. Dit is gedaan om de weg zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en het bestaande groen zoveel mogelijk te behouden. De bocht moet echter groot genoeg zijn om het verkeer vloeiend door de bocht te leiden. 

Fietspad Knegselsedijk

In de nieuwe situatie blijft de Knegselsedijk een 60 km/uur weg. Om die reden is in het ontwerp ruimte gemaakt voor een vrijliggend fietspad langs de Knegselsedijk. Om ruimte te maken voor het fietspad, schuiven we de hele weg een beetje op. Hiervoor moeten we enkele bomen verwijderen. In de nieuwe situatie komen nieuwe bomen terug langs de weg om dit te compenseren en het geheel een mooie groene uitstraling te geven.

Knegselsedijk - Steenovens

In de nieuwe situatie wordt ook deze T-splitsing vervangen voor een ruime bocht vanuit de Knegselsedijk richting Steenovens. Dit wordt de nieuwe doorgaande route waarop het verkeer voorrang heeft. De Duiselseweg sluit aan in deze bocht en moet voorrang verlenen aan het verkeer op de doorgaande weg. Het gaat om een ruime bocht die om de Venco Campus heen komt te liggen. Hierdoor blijft er een goede aansluiting met het bedrijventerrein ter hoogte van Vencomatic. 

Fietspad Duiselseweg

Er is extra geld beschikbaar gesteld om een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de Duiselseweg. Het vrij liggend fietspad moet vanaf de Hoef over de hele route langs de Knegselsedijk en de Duiselseweg komen te liggen en aansluiten op de Eerselseweg waar al een vrijliggend fietspad ligt. Het huidige fietspad langs de Hoef is een voorbeeld hoe het vrijliggend fietspad eruit kan komen te zien.

Afweging

In het gesprek met omwonenden hebben we voor de Duiselseweg twee varianten laten zien en besproken. Beide varianten hebben voor- en nadelen en dit maakt het een lastige afweging. We gaan nu voor de Duiselseweg alle mogelijkheden op een rij zetten. Dit leggen we voor aan de politiek om hier een besluit over te nemen. Uiteraard nemen we de meningen van omwonenden hierin mee.
De herinrichting van de Duiselseweg zien we als fase 2. Hiervoor hebben we nog geen definitief ontwerp. Dit proces verloopt iets langzamer dan voor de Hoef-Knegselsedijk-Steenovens. 

Vrijliggend fietspad aan De Hoef als voorbeeld voor het fietspad langs de Duiselseweg