De afgelopen weken heeft onderwijswethouder Eric Beex een rondje langs alle scholen in onze gemeente gemaakt. Op gepaste afstand in verband met de coronaregels, heeft hij open en informele gesprekken gevoerd met de directies van de scholen.

Als gemeente houden wij graag contact met de scholen zodat we weten wat er speelt of waar scholen tegenaan lopen. Zo kunnen we elkaar makkelijker vinden als dat nodig is.

Veel onderwerpen passeerden de revue: de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, de inzet van de sportcoach en  leerplicht. Maar het ging ook over huisvesting, over de specifieke onderwijskundige kwaliteiten van iedere school en ga zo maar door. Natuurlijk hebben we uitgebreid stilgestaan bij de periode dat de scholen gesloten waren in verband met corona en bij de heropening later in het voorjaar. Het is en blijft een lastige periode voor de scholen. Al heeft het ook wel wat opgeleverd. Denk alleen maar aan de vergroting van de digivaardigheden bij zowel leerlingen als leerkrachten.

De directies zijn het er wel over eens dat fysiek onderwijs toch het beste blijft voor de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn dan ook blij dat ze alle kinderen weer mogen ontvangen. Natuurlijk zijn er wel zorgen over de komende periode, waarin kinderen en leerkrachten verkouden worden en het ventileren niet meer zo gemakkelijk gaat als het buiten kouder wordt. Het waren prettige gesprekken die zeker voor herhaling vatbaar zijn.