Meedoen

Inwoners en belangengroeperingen worden betrokken bij de vorming van het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in De Kempen. De gemeenten willen graag weten welke kansen u ziet en welke voorwaarden u belangrijk vindt. Uw mening en argumenten zijn belangrijk bij het opstellen van de plannen. Er zijn diverse mogelijkheden om mee te doen.