Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als je persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kun je de gemeente vragen om dit aan te passen. Je kunt je gegevens controleren op MijnOverheid.

In de BRP staan naast je voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over je:

 • ouders;
 • nationaliteit;
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • overlijden;
 • inschrijving in de BRP;
 • verblijfplaats (adres);
 • kinderen;
 • verblijfstitel (als je uit een ander land komt);
 • gezagsverhouding en curatele;
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart);
 • kiesrecht.

Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen.

Wat moet ik doen?

 • Je vraagt de gemeente om je gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek.
 • Laat zien dat je gegevens niet kloppen. Bijvoorbeeld in een brief van de gemeente waarin je gegevens fout vermeld staan. Of door een schermafbeelding te maken van je gegevens die op MijnOverheid staan.

Wat moet ik meenemen?

 • Je geldige identiteitsbewijs.
 • Een document waarop je foute gegevens staan.
 • Een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt je een brief als je gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente je gegevens niet kan of mag aanpassen, krijg je daarover een brief.

Als je het niet eens bent met de beslissing op je verzoek, dan kun je bezwaar maken bij de gemeente.

Meer informatie

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Heeft deze informatie je geholpen?