De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet.