Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden kan de onderstaande informatie afwijken. Wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op via (0497)531300.

Wat is het?

Gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk of partnerschap! U bent van harte welkom om in de gemeente Eersel uw huwelijk te laten voltrekken of uw partnerschap te registreren.

Stap 1: Reserveren datum

Als u uw huwelijk wilt laten voltrekken of uw partnerschap wilt laten registreren in Eersel, begint u met het reserveren van een datum en locatie.

Formulier reserveren Huwelijk | Partnerschap

Er is op maandagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur de mogelijkheid om gratis te trouwen | partnerschap aan te gaan voor de inwoners van de gemeente Eersel. Dit is een sobere aangelegenheid waar slechts een beperkt aantal (maximaal 15) personen bij aanwezig kunnen/mogen zijn.

Stap 2: Locatie bepalen

In Eersel zijn meerdere locaties om deze bijzondere dag te vieren. Naast de raadzaal in het gemeentehuis en de Protestantse kerk kunt u ook zelf voor een locatie kiezen. Op de pagina trouwlocaties vindt u meer informatie over de kosten, voorwaarden en de mogelijkheden.

Stap 3: Trouwambtenaar kiezen

In Eersel zijn buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS) beschikbaar om de plechtigheid op persoonlijke wijze te begeleiden. Op de pagina trouwambtenaren stellen onze BABS-en zich voor. Bij een gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap is het niet mogelijk om een BABS te kiezen. 
De mogelijkheid bestaat om door een eigen BABS het huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten voltrekken. De voorwaarde is dat de BABS al beëdigd is bij de rechtbank. U kunt hier het aanvraagformulier bekijken en invullen. 

Aanvraagformulier Babs voor één dag

Stap 4: Melding voorgenomen huwelijk | geregistreerd partnerschap

Na de reservering moeten beide partners ook melding van een voorgenomen huwelijk | partnerschap doen. Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen | het partnerschap aangaat. Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. 

Formulier melding voorgenomen Huwelijk | Partnerschap

Wat kost het?

De kosten voor een huwelijk | partnerschap:

  Maandag tot en met vrijdag Zaterdag
Gemeentehuis 462,70 505,70
Protestants kerkje 696,40 739,45
Eigen locatie 462,70 505,70

* op zondag is het niet mogelijk om te trouwen in gemeente Eersel. 

De kosten voor een trouwboekje zijn: € 25,90
De kosten voor het benoemen van een eigen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag zijn: € 52,25
Voor het wijzigen en/of annuleren van de gereserveerde datum of locatie brengen wij € 23,30 in rekening.

Er is op maandagochtend om 9.00 uur of 9.30 uur de mogelijkheid om gratis te trouwen | partnerschap aan te gaan voor de inwoners van de gemeente Eersel. Dit is een sobere aangelegenheid waar slechts een beperkt aantal (maximaal 15) personen bij aanwezig kunnen/mogen zijn.

 • Er mag geen muziek gedraaid worden
 • Er zijn geen bloemen aanwezig
 • Er mag geen rijst of bloemen gestrooid worden (ook niet buiten het gemeentehuis)
 • Er is geen bode aanwezig
 • U kunt geen gebruik maken van getuigen van de gemeente
 • De tijdsduur is maximaal 15 minuten
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt geen toga

Aanvullende informatie

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 4 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • U kunt uw partnerschap om laten zetten in huwelijk, andersom is dit niet mogelijk. 

Overige voorwaarden

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Trouwen met een niet-Nederlander

Welke documenten u nodig heeft hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem dan eerst contact op via: (0497)531300

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Heeft deze informatie je geholpen?

Vragen? Wij helpen je graag!

Heb je een vraag, opmerking of suggestie? 
Neem contact met ons op via (0497)531300 of gemeente@eersel.nl
Je kan ons ook bereiken via WhatsApp (06)12444645

Monique
Team gemeentebalie