Taken gemeenteraad

  • De inwoners van Eersel vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Informatie

Eersel heeft 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Wim Wouters is voorzitter van de gemeenteraad.