De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast.  Ook controleert de raad de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. Eersel heeft 17 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. Burgemeester Wim Wouters is voorzitter van de gemeenteraad.