Als je een klacht wilt indienen tegen ambtelijk optreden of je wilt een bezwaar maken hopen wij dat je eerst telefonisch contact met ons opneemt via (0497)531300. Wij noteren je vraag en leggen deze zo nodig voor aan onze juriste. Binnen de bezwaartermijn neemt een werknemer van het team telefonisch contact met je op.