Als u een klacht wilt indienen tegen ambtelijk optreden of u wilt een bezwaar maken hopen wij dat u eerst telefonisch contact met ons opneemt via (0497)531300. Wij noteren uw vraag en leggen deze zo nodig voor aan onze juriste. Binnen de bezwaartermijn neemt een werknemer van het team telefonisch contact met u op.