Op verschillende terreinen werken we in Eersel aan een betere wereld voor morgen. Door energiebesparing en opwek van zonne-energie, maar ook door ons afval zoveel mogelijk te hergebruiken. We bereiden ons voor op klimaatveranderingen: op warmere zomers en extreme regenbuien. Maar we dragen ook bij door onze inkopen zoveel mogelijk lokaal te doen en in eerlijke handel. Het draagt allemaal bij aan een mooiere, schonere wereld. Een wereld die we kunnen doorgeven aan generaties na ons.