Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van gemeente Eersel. Het college voert het beleidsprogramma uit dat door de gemeenteraad in hoofdlijnen wordt opgesteld.