Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. De Ruimtelijke kwaliteitscommissie is aangewezen als welstandscommissie zoals bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening(externe link). Ook is deze commissie aangewezen als monumentencommissie als bedoeld in de Erfgoedverordening(externe link) en de Verordening op de monumentencommissie(externe link). Daarnaast is deze commissie aangewezen als deskundigencommissie zoals bedoeld in bestemmingsplannen. 

De vergaderingen van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie vinden iedere woensdag plaats in het gemeentehuis van Eersel.

Wil je informatie over de plannen die aan de orde komen? Neem contact op met afdeling VTH de Kempen via het algemene telefoonnummer (0497)531300.

Overzicht monumenten

Monumenten in de gemeente Eersel