Het is fijn wonen in Eersel. Jong en oud blijft maar al te graag in het eigen dorp wonen. Door de krapte op de woningmarkt kunnen we niet aan de vraag voldoen. Toch blijven we stapsgewijs woningen bouwen in alle kernen. Voor starters, huurders, maar ook levensloopbestendige woningen. Ook proberen we op andere manieren beweging in de woningmarkt te krijgen. Hier lees je waar we aan werken. Je ziet wat er mogelijk is en vindt de afspraken die we hierover met elkaar gemaakt hebben.