Wat is het?

De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kunt een afschrift van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Als je digitaal een afschrift burgerlijke stand aanvraagt dan wordt dit per post naar je toegestuurd.

DigiD linkAfschrift burgerlijke stand aanvragen Afspraak maken

Wat kost het?

De kosten voor een uittreksel van de burgerlijke stand zijn € 16,60.

Wat moet ik doen?

Een afschrift aanvragen

Je kunt voor de volgende personen een afschrift aanvragen:

  • Voor jezelf.
  • Voor je kind.
  • Voor iemand anders, als deze persoon je hiervoor machtigt.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor je doet bij de gemeente, geef je diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom je het afschrift nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • je handtekening;
  • je geldige legitimatie;
  • de handtekening van de gemachtigde.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij je aanvraag aan dat je een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als je een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet je het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Hoe lang duurt het?

  • Als je het afschrift persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijg je het meteen mee. Dit geldt ook als je iemand hiervoor machtigt.
  • Als je het afschrift online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar je toe.

Heeft deze informatie je geholpen?