Wat is het?

De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en overlijdensakte. Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt een afschrift van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Als u digitaal een afschrift burgerlijke stand aanvraagt dan wordt dit per post naar u toegestuurd.

Wat moet ik doen?

Een afschrift aanvragen

U kunt voor de volgende personen een afschrift aanvragen:

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

  • de reden waarom u het afschrift nodig hebt;
  • de naam van de gemachtigde;
  • uw handtekening;
  • uw geldige legitimatie;
  • de handtekening van de gemachtigde.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Wat kost het?

De kosten voor een uittreksel van de burgerlijke stand zijn € 14,00

Hoe lang duurt het?

  • Als u het afschrift persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
  • Als u het afschrift online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Heeft deze informatie je geholpen?