Samenwerking

De gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen op het gebied van afval en grondstoffen. Samen hebben we de ambitie om de komende 10 jaar toe te werken naar een circulaire Kempengemeenschap. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. We proberen steeds meer producten en materialen op een duurzame manier geschikt te maken voor hergebruik. En we proberen zoveel mogelijk afval weer tot waarde te maken door er nieuwe grondstoffen van te maken. Onze doelen en ambities hebben we gezamenlijk vastgelegd in de Kadernota Grondstoffen.

Ben je op zoek naar informatie over bijvoorbeeld de milieustraat of de afvalkalender, ga dan naar www.eersel.nl/afval.