Binnen de Kempengemeenten is de Kadernota Grondstoffen vastgesteld. De kadernota bevat de ambities en doelen van de Kempengemeenten voor de komende 10 jaar, waarbij het grondstoffenbeleid zich richt op de transitie naar een circulaire Kempengemeenschap waarin producten en grondstoffen zo lang mogelijk in de keten worden gehouden, materiaalketens op een duurzame manier worden gesloten en waarde wordt gecreëerd uit afvalstromen.

De acties in dit uitvoeringsprogramma zijn voor een groot deel in meer detail terug te vinden in de Kadernota. 

Bent u opzoek naar meer specifieke informatie over uw afval, ga dan naar www.eersel.nl/afval.