Wat is het?

Als je tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, heb je een ontheffing nodig van de gemeente.

De ontheffing wordt verleend voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag je geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar;
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als je alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoef je geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij je aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden je alcohol wilt schenken

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Let op! Je moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Wat kost het?

Aan een ontheffing voor het schenken van alcohol op een evenement zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie je geholpen?