Stichting Leergeld

Als meedoen voor een kind niet (meer) vanzelfsprekend is. Zeker nu meer dan 10 % van de kinderen in armoede opgroeien. 

Armoedebestrijding voor jeugdigen van 0-18 jaar is ondergebracht bij stichting Leergeld. Zij maken deel uit van het lokale armoedenetwerk. Leergeld richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen op bijstandsniveau, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten die voor leeftijdsgenootjes vaak heel normaal zijn.

Waarom stichting Leergeld?

Kinderen die in armoede leven dreigen sociaal geïsoleerd te raken wanneer kosten voor bijvoorbeeld een lidmaatschap niet betaald kunnen worden. Aan het bestrijden van die gevolgen wil Leergeld een bijdrage leveren door kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen.

Waarvoor kunt u stichting Leergeld benaderen?

Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Voorbeelden zijn muziekles of lid worden van een sport- of scoutingvereniging, maar ook een (tweedehands) fiets of computer kan geregeld worden als een kind die niet heeft. Zaken die bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Een tv op de slaapkamer valt hier niet onder, maar sinds een jaar verstrekt Leergeld wel een smartphone aan kinderen vanaf groep 8.

Zij zorgen er dus voor dat de kinderen de spullen krijgen die ze nodig hebben; ze verstrekken niet direct geld.

Wie komt er voor in aanmerking ?

De inkomensgrens voor stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen ligt op 130 % van de bijstandsnorm.

Dit betekent concreet (per 1 juli 2022 ), voor een gezin of samenwonenden met kinderen een inkomen van € 1943,93 per maand en voor een alleenstaande ouder met kinderen een inkomen van € 1360,75 euro per maand. Ook gezinnen met een hoger inkomen kunnen in aanmerking komen als er sprake is van hoge vaste lasten (woon- energie en ziektekosten lasten ) en/of schulden. In deze gevallen wordt gekeken naar het besteedbaar inkomen.

Hoe gaat stichting Leergeld te werk?

Om een aanvraag in te dienen, kan een ouder/verzorger of instantie, telefonisch of per e-mail contact opnemen met de lokale Leergeld stichting in de gemeente.

Indien het de eerste aanvraag betreft, dan vindt er een huisbezoek plaats door een Leergeld intermediair. Hij/zij neemt de aanvraag volledig door: de reden voor aanvraag en het inkomen wordt hier besproken.

Vervolgens bekijkt de intermediair of er binnen de gemeente mogelijk al voorzieningen bestaan waarmee de inwoner geholpen zou zijn. Indien dit niet zo is, zal de coördinator beslissen of de aanvraag wordt toegekend. Leergeld doet haar uiterste best om de aanvraag binnen een periode van 2-8 weken af te werken.

Meer informatie als een organisatie een aanvraag wilt indienen voor een inwoner?

Voor inwoners van gemeente Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel:

Kijk op: https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/(externe link) of https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag/(externe link)  

Vul het contactformulier in op: https://www.leergeldveldhovendekempen.nl/contact/(externe link)

Bel naar: 06- 12 88 06 01 .

Ook een mail naar info@leergeldvdk.nl is mogelijk.

Voor inwoners van gemeente Oirschot:

Telefoonnummer 06-27650302 (enkel op dinsdag en donderdag tussen 13-16 uur)

Meer info via www.leergeld.nl/best/(externe link)