Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet je je houden aan strenge regels als je asbest wilt verwijderen.

 • Als je asbest wilt verwijderen in of bij je woning, moet je dit altijd melden bij de gemeente. Ook als je bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet je het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als je niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet je eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kun je terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Wat moet ik doen?

Als je asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat je de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doe je dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Je verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op je erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor je beroep of bedrijf. Je mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • Je verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op je erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor je beroep of bedrijf. Je mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als je melding niet compleet is, krijg je hiervan bericht en moet je een nieuwe melding doen. Als je melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Je meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat je gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als je klaar bent met de werkzaamheden, meld je dit op de eerste werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop je gaat slopen
 • hoe je gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe je deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

Je moet een asbestinventarisatierapport meesturen als je:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Hoe lang duurt het?

Je kunt 4 weken na je melding beginnen met asbest verwijderen. Als je een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kun je na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als je bericht hebt gekregen dat je melding niet volledig is, mag je nog niet beginnen. Je moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hoe werkt het?

Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden gedaan. Als je van die mogelijkheid gebruik maakt, kun je het kosteloos inleveren. Hierbij gelden wel de volgende speciale voorwaarden:

 • Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kun je geen asbest achterlaten. Daarom moet je vóór het aanleveren van asbest vooraf telefonisch een afspraak maken (alleen bereikbaar tijdens openingstijden milieustraat).
 • Wil je weten hoe je het asbesthoudend materiaal moet inpakken en aanleveren? Kijk dan op https://www.mijnafvalwijzer.nl/(externe link) onder button 'Asbest' (asbest moet in tenminste twee lagen van doorzichtig plastic van ten minste 0,2 mm, stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden en asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten: ze moeten door één persoon te tillen zijn).
 • Er mag maximaal 35 m2 worden aangeleverd.
 • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid nodig is.
 • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet je afvoeren naar/via een erkende verwerker.

Meer informatie over het verwijderen van asbest door particulieren kun je vinden op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/asbest-in-panden/spelregels-particuliere-verwijdering/(externe link)

Meer informatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijk je op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link)  kun je zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Afspraak

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?