Gaat u verhuizen en hebt u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald?

Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing ontvangt u per vier maanden achteraf een aanslag. Indien u bij de gemeente de verhuizing en datum doorgeeft hoeft u verder niets te ondernemen. De aanslag wordt voor deze heffingen aangepast. Als u als gebruiker van een bedrijfspand gaat verhuizen dan dient u dit echter wel door te geven aan de gemeente. U kunt dan via telefoonnummer (0497)531300 vragen naar afdeling belastingen.

Voor de onroerende zaakbelasting en (OZB) betaalt degene die per 1 januari van het betreffende kalenderjaar belastingplichtig is, de belasting voor het gehele jaar. Dit is wettelijk vastgelegd. De OZB wordt meestal door de notaris verrekend bij verkoop van onroerend goed. Het verrekende bedrag vindt u terug op de betreffende transportakte van de notaris.

Heeft deze informatie je geholpen?