Hieronder vindt u de tweede bestuursrapportage 2020. In deze bestuursrapportage is een tussenstand meegenomen van de financiële gevolgen van corona op de exploitatie 2020.