Biodiversiteit staat kortweg voor de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten dieren en planten, maar ook de ecosystemen waartoe zij behoren, zoals moerassen en bosgebieden. Het bevorderen van biodiversiteit is belangrijk voor zowel tastbare doeleinden (grondstoffen) als minder tastbare doeleinden (geluksgevoel).

Tegengaan klimaatverandering

Een hoge biodiversiteit en veel groen dragen ook bij aan het verder tegengaan van klimaatverandering en aan de voorbereiding op de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie) die ons nu al te wachten staan. Eersel is een gemeente die getypeerd wordt door droge zandgronden met heidevelden en vennen, (naald)bossen, landbouwgebieden vochtige beekdalen en kleinschalige cultuurlandschappen. De gemeente is dus aardig bedeeld met biodiversiteit en herbergt enkele zeldzame ecosystemen en soort. Dit maakt dat we een grote verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot de bescherming van aanwezige soorten, het behoud en de verbetering van ecosystemen. De gemeente Eersel erkent het belang van veel groen en een grote biodiversiteit en heeft hier middels verschillende beleidsplannen invullingen aan gegeven.