Wat is het?

Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Onder collecteren wordt ook het aanbieden van een intekenlijst voor inzameling van geld voor een goed doel, het houden van een leden- en donateursactie/werving of lotenverkoop door goede doelen loterijen gezien. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig.

Géén vergunning is nodig als de organisatie staat vermeld op het landelijk collecterooster van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarop staat ook wanneer landelijke organisaties collecteren. Ook het gemeentelijke collecterooster kunt u vinden via www.cbf.nl/

Voor de aanvraag heeft u als inwoner DigiD nodig en als organisatie eHerkenning. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl

Hoe werkt het?

Er mag alleen gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen mag niet gecollecteerd worden.

Er mogen niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom zijn er enkele regels:

  • Per kalenderjaar mag dezelfde organisatie maar één keer collecteren.
  • Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.
  • Per kalenderweek mag maximaal één landelijke en één plaatselijke organisatie een collecteren.
  • Als een collecte niet in de hele gemeente wordt gehouden, mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden.

Een donateursactie kan samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelings- of verkoopactie. Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan:

  • plaatselijke organisaties
  • bedrijven die werven voor organisaties met het CBF-keurmerk ‘Erkend Goed Doel’

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collectevergunning zijn geen kosten verbonden.

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via (0497)531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen: een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. VTH de Kempen is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?