Collectieve evenementenverzekering

Wat is het?

De gemeente Eersel heeft een collectieve evenementenverzekering afgesloten bij Centraal Beheer om de organisatoren van evenementen te ondersteunen. De collectieve evenementenverzekering is vooral bedoeld als vangnet. Organisatoren van evenementen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk om zichzelf zo goed mogelijk te verzekeren. Schade wordt altijd eerst op de eigen verzekering verhaald, maar als niet alle kosten worden vergoed dan kan een beroep worden gedaan op de aanvullende, collectieve verzekering van de gemeente.

Wat moet ik doen?

Als u schade heeft kunt u het schadeformulier op deze pagina invullen. Na het invullen geeft u het af bij de gemeente of stuurt het naar de gemeente toe.

De gemeente werkt samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk Eerselvoorelkaar. Het Steunpunt zorgt ervoor dat het schadeformulier bij de verzekeringsmaatschappij terecht komt. De verzekeraar neemt vervolgens contact met u op. Heeft u vragen neem dan contact op met het Steunpunt.

Meer informatie

Wat is een evenement volgens de Collectieve Evenementenverzekering Gemeenten

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (open lucht) manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is het evenement openbaar, maar een evenement kan ook besloten zijn.

Welke evenementen zijn verzekerd?

Alle evenementen tot 2.500 bezoekers per dag die een maatschappelijk karakter hebben.

De verzekering biedt secundaire dekking voor aansprakelijkheid voor organisatoren, materiaal wat u gehuurd of geleend heeft, kasgeld, persoonlijke eigendommen medewerkers en rechtsbijstand voor medewerkers van het evenement. Primaire dekking is er voor het onderdeel ongevallen medewerkers. In het dekkingsoverzicht van de verzekeraar wordt de dekking, inclusief gedekt bedrag per onderdeel nader toegelicht.

De verzekering geldt tijdens het evenement, tijdens de noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden en tijdens de afbouw van het evenement, met een maximum van veertien dagen voor en na het evenement.

Wat is niet verzekerd in de collectieve evenementenverzekering?

  • Evenementen met meer dan 2.500 bezoekers
  • House party’s, gemotoriseerde snelheidswedstrijden, bedrijfsevenementen, protestacties, protestmanifestaties en
  • evenementen waarvoor een evenementenvergunning is afgewezen of niet is aangevraagd terwijl deze wel is vereist.

Organisatoren van evenementen met een hoog risico of met meer bezoekers kunnen zelf een (aanvullende) maatwerk evenementenverzekering afsluiten.

Deze verzekering sluit aan op de collectieve vrijwilligersverzekering

Schadeformulier collectieve evenementenverzekering

Heeft deze informatie je geholpen?