Wat is het?

In Nederland mag iedereen een betoging of demonstratie organiseren. Wil je een betoging of demonstratie organiseren in gemeente Eersel? Hou er rekening mee dat je dat tenminste 48 uur van te voren moet melden. Zo kunnen gemeente en politie inschatten welke maatregelen er nodig zijn om de veiligheid te garanderen en de betoging of demonstratie in goede banen te leiden.

Hoe meld ik de betoging of demonstratie

Je doet melding met een digitaal meldingsformulier. Je kunt het meldingsformulier vinden op deze pagina. 

Voorwaarde is dat je de betoging of demonstratie tenminste 48 uur van te voren meldt. De burgemeester kan voorwaarden aan de manifestatie stellen om de openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en de volksgezondheid te bewaken. 

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na de melding krijg je via de e-mail een ontvangstbevestiging. Let op: dit is geen vergunning.
We beoordelen je melding. Als we de betoging of demonstratie afwijzen, dan krijg je een brief met de reden van afwijzing en uitleg over de bezwaarprocedure. Als je toestemming krijgt voor de manifestatie dan kan het zijn dat we je uitnodigen voor een gesprek om eventuele voorwaarden te bespreken. Of zo’n gesprek nodig is, is afhankelijk van de betoging of demonstratie. 

Wat zijn de regels?

Algemene wet- en regelgeving, zoals regels ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, gelden zowel voor de organisator als voor de deelnemers van de betoging of demonstratie. Deze zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Verder ben je als organisator verplicht om het bewijs van toestemming bij je te hebben tijdens de hele manifestatie. Bovendien moet je als organisator zorgen voor herkenbare begeleiders die de manifestatie ordelijk laten verlopen.

De burgemeester kan na jouw melding besluiten tot voorschriften en beperkingen voor de manifestatie. Dit om bijvoorbeeld de gezondheid te beschermen. Of in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen. In het uiterste geval kan hij de betoging of demonstratie om die redenen ook verbieden. Dit kan ook als je niet op tijd gegevens verstrekt of als je de manifestatie niet op tijd gemeld hebt of als je de melding pas doet nadat je de manifestatie bekend hebt gemaakt.

Heeft deze informatie je geholpen?