Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Wat is het?

Als je niet meer samen wilt zijn met je partner, vraag je een echtscheiding aan of een beëindiging van je geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regel je dit via een advocaat.

Hoe werkt het?

Als je bent getrouwd, kun je op drie manieren scheiden van je partner:

 • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen jou en je ex-partner.
 • Bij een scheiding van tafel en bed ben je uit elkaar, maar blijf je volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als je van je geloof niet mag scheiden. Of als je om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
 • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kun je je huwelijk laten ontbinden. Je huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen jou en je ex-partner.

Einde geregistreerd partnerschap

Je beëindigt je geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

 • Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
 • Je hebt minderjarige kinderen.

Als jij en je partner het met elkaar eens bent en je hebt geen minderjarige kinderen, hoef je dit niet via de rechter te doen.

Wat moet ik doen?

 • Kies een advocaat. Als je samen met je partner de scheiding aanvraagt, is één advocaat genoeg. Als je niet samen de scheiding aanvraagt of als jij en je partner het niet eens zijn met elkaar, kies je allebei een eigen advocaat.
 • Je advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank met een verzoekschrift. Je advocaat stelt dit verzoekschrift samen met jou op.
 • Je kunt in het verzoekschrift vragen om een nevenvoorziening. Dit is een afspraak die te maken heeft met de scheiding. Bijvoorbeeld over de omgang met de kinderen.
 • Als alleen jij de scheiding aanvraagt, krijgt je partner een kopie van je verzoekschrift.
 • Je partner kan bezwaar maken tegen de scheiding. Dat wordt 'verweer voeren' genoemd.
 • Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, krijg je die beslissing toegestuurd via je advocaat. Dit heet een beschikking. Deze beschikking laat je door je advocaat binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente waar je bent getrouwd. Pas dan ben je voor de wet uit elkaar. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.
 • Een scheiding van tafel en bed is definitief als de beschikking binnen 6 maanden in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven. Je neemt daarvoor contact op met de griffie van de rechtbank.

Einde geregistreerd partnerschap zonder rechter

 • Kies een advocaat of notaris.
 • Bij de advocaat of notaris maak je samen met je partner een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat je het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maak je afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.
 • Laat je advocaat of notaris de overeenkomst binnen 3 maanden inschrijven bij de gemeente waar je partnerschap is geregistreerd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar.

Einde geregistreerd partnerschap via de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding.

Hoe lang duurt het?

De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken dat is, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken je ongeveer moet rekenen.

De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.

Kind en scheiding

Heb je vragen over scheiden met kinderen? Dan kun je terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ De Kempen

Contact

Bel tijdens kantooruren naar (0497)745544 en dan plannen we een afspraak in.

Meer informatie

Wil je hulp van een mediator of advocaat, maar kun je deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

Met de zogenaamde toevoeging, kun je checken of u recht op subsidie bij scheiding hebt.

Heeft deze informatie je geholpen?