Plannen voor woningbouw in Eersel-Zuid
Gemeente Eersel koopt 5 hectare grond 

De gemeente Eersel heeft grond gekocht als mogelijke uitbreiding van het dorp Eersel. Het gaat om ongeveer 5 hectare grond ten zuiden van Eersel in het gebied achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. De gemeente gaat onderzoeken of deze locatie geschikt is voor de ontwikkeling van woningbouw. Aan de hand van het onderzoek beslist uiteindelijk de gemeenteraad of ze dit gebied ook daadwerkelijk verder willen ontwikkelen. Wethouder Kox die verantwoordelijk is voor de aankoop van de grond is ontzettend blij met deze stap. “Het biedt nu ook perspectief voor nog meer extra woningen in Eersel.”

150 tot 200 nieuwe woningen

Er is nog een lange weg te gaan voor het zover is, maar als het allemaal voorspoedig verloopt dan hoopt de gemeente in 2024 te beginnen met de bouw van ongeveer 150 tot 200 nieuwe woningen. Het is een schatting, maar wethouder Kraaijeveld gaat zich als verantwoordelijk wethouder in elk geval hard maken voor woningbouw. “Er is nog steeds een grote vraag naar woningen in onze hele gemeente. We blijven daarom vooruit kijken, zodat we in iedere kern in onze gemeente kunnen blijven bouwen. Als dit lukt, betekent dit dat we ook de komende jaren woningen in Eersel kunnen blijven aanbieden. Daar doen we het voor.” 

Onderzoek naar kwaliteit en mogelijkheden van gebied

Het gebied is door zowel de gemeente als de provincie al aangewezen als mogelijke locatie voor uitbreiding. De eerste stap is nu dat er milieutechnisch onderzoek wordt gedaan om te bepalen of de grond geschikt is voor woningbouw. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verder in beeld gebracht. Hierbij wordt er gekeken naar de kansen en mogelijkheden van het gebied. Op basis van deze uitgangspunten kan de gemeenteraad uiteindelijk een weloverwogen beslissing nemen. Pas als ze hier positief over besluiten, kan er gestart worden met de verdere ontwikkeling voor woningbouw. Als het zover is, wordt uiteraard ook de omgeving betrokken bij de plannen. Tot die tijd is enig geduld dus nog wel op zijn plek.