Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij één van de medewerkers van team Vastgoed. Bij dit verzoek voegt u een situatieschets waarop duidelijk is aangegeven in welke grond u geïnteresseerd bent en motiveert u voor welke doeleinden u de grond wilt gebruiken.

Wat moet ik meenemen?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Bekendmakingen verkoop of verhuur van gemeentelijke grond en vastgoed

In bepaalde gevallen maken wij bekend wanneer wij van plan zijn om gemeentelijke grond of vastgoed te verkopen of te verhuren. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van deze bekendmakingen.

Actuele bekendmakingen

Hieronder vind je de bekendmakingen die op dit moment van toepassing zijn. Elk item in het overzicht verwijst naar de officiële bekendmaking op de website officielebekendmakingen.nl(externe link). Je kunt deze bekendmakingen ook altijd terugvinden op overheid.nl(externe link) en op onze eigen pagina met bekendmakingen

Had je in aanmerking moeten komen?

Als jij vindt dat je in aanmerking had moeten komen voor een van bovenstaande uitgiften, kan je bij de rechtbank een kort gedingprocedure starten. Dit proces begint met een dagvaarding. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van de Rechtspraak(externe link).

Wanneer maakt de gemeente verkoop of verhuur bekend?

In 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het 'Didam-arrest'(externe link). Daaruit blijkt dat gemeenten open en transparant moeten zijn over de uitgifte van grond en vastgoed. En dan gelijke gevallen op een gelijke manier behandeld moeten worden. Daarom publiceren wij in bepaalde gevallen een kennisgeving van ons voornemen om grond of vastgoed te verkopen of verhuren.  

De gemeente hoeft niet te publiceren als de verkoop of verhuur van grond al op een andere manier bekend is gemaakt. Bijvoorbeeld als de verkoop of verhuur via loting, inschrijving of een andere openbare selectieprocedure verloopt. Ook wanneer ondergrond voor nutsvoorzieningen (riolering, elektriciteit, etc.) wordt uitgegeven, of wanneer grond of vastgoed wordt verkocht aan een woningcorporatie hoeft de gemeente dit niet bekend te maken.

Heeft deze informatie je geholpen?