Wat is het

Geocaching is de afgelopen 15 jaar ontzettend populair geworden. Bij dit spel ga je met GPS aan de hand van geografische coördinaten op zoek naar geocaches (schatten) die verstopt zijn. Ook in onze gemeente zijn er al diverse geocaches verstopt. We werken als gemeente graag mee aan uitbreiden van het aantal caches omdat het een leuke recreatieve activiteit is . We hebben dan ook geen bezwaar tegen het plaatsen van geocaches in de openbare ruimte. Waar we wel voor willen waken is dat er overlast ontstaat of dat men onveilige situaties creëert. Daarom heb je onze toestemming nodig.

Als je toestemming wilt vragen voor het plaatsen van een geocache, dan kan dat via het Toestemmingsformulier.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden om toestemming te krijgen voor het plaatsen van een geocache:

 • Je houdt rekening met de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening)
 • Je mag geen schade toebrengen aan gemeentelijke eigendommen. Let op, dat zijn ook bomen, beplantingen en wortels daarvan
 • Je mag de geocache maximaal 3 meter van het pad plaatsen
 • Je mag geocaches niet aan bomen, lichtmasten, verkeersborden en dergelijke vastmaken
 • Geocachers mogen wilde dieren niet storen
 • Omdat er mogelijk kabels en leidingen liggen mag je niet diep graven en ook niet met gereedschap
 • Een geocache mag geen negatief effect hebben op de verkeersveiligheid en het gebruik van de openbare weg
 • Geocaches moeten geplaatst zijn op een manier dat er geen gevaar, schade of hinder kan ontstaan voor anderen

Voorwaarden beheerders

Ben je beheerder van een geocache, dan gelden deze extra regels:

 • Wij kunnen alleen toestemming geven voor dat deel van de route waar wij eigenaar van zijn. Voor de overige percelen moet je toestemming vragen aan de desbetreffende eigenaar
 • Wij houden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden geen rekening met geplaatste geocaches
 • Eventuele diefstal en/ of beschadiging van de geocache is geheel voor eigen risico
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid (ook niet tegenover derden), die uit het gebruik maken van deze toestemming kan voortvloeien. 
 • Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor de geocache in te trekken. Als we dat doen, dan moet je de geocaches binnen twee weken verwijderen en de locatie, voor zover nodig, in oorspronkelijke staat terugbrengen

Heeft deze informatie je geholpen?