We gaan de Willibrordusstraat in een nieuw jasje steken. Samen met de bewoners van Wintelre werken we aan het ontwerp van een mooie, nieuwe straat. Een straat die weer helemaal voldoet aan de kwaliteitseisen van deze tijd en zoveel mogelijk aan de wensen van het dorp.

Dorpsraad

In overleg met de dorpsraad hebben we het eerste ontwerpvoorstel besproken. We hebben samen naar de aanpak gekeken en afspraken gemaakt over de vervolgstappen. We gaan proberen om zo snel mogelijk tot een ontwerp te komen waar zoveel mogelijk mensen blij mee zijn, zodat we snel aan de gang kunnen.

Ontwerpfase  

Het eerste ontwerpvoorstel is nog niet in beton gegoten. We zijn natuurlijk heel benieuwd naar de ideeën van de inwoners van Wintelre. Jullie maken regelmatig gebruik van de Willibrordusstraat dus jullie weten als geen ander waar we allemaal rekening mee moeten houden. Iedereen krijgt daarom de kans om zijn idee of mening te geven over dit eerste ontwerp via het formulier op deze pagina.

Samen met experts proberen we zoveel mogelijk van jullie wensen en ideeën mee te nemen in het voorlopige ontwerp. Uiteraard is niet alles mogelijk. We moeten natuurlijk met verschillende belangen rekening houden, dus niet alles is waarschijnlijk uitvoerbaar. We presenteren het voorlopige ontwerp uiteindelijk aan het dorp tijdens een inspraakavond. Hier vertellen we welke ideeën we hebben verwerkt en geven we uitleg waarom andere ideeën niet mogelijk zijn of niet de voorkeur hebben. Iedereen die aanwezig is tijdens deze inspraakavond krijgt de kans om op dit aangepaste ontwerp te reageren. Als het mogelijk is, nemen we deze laatste opmerkingen nog mee in het ontwerp . Pas daarna stellen we het ontwerp definitief vast.

Iedereen bedankt die zijn of haar mening heeft laten horen. De termijn om het formulier in te vullen is gesloten. 

Planning

 1. Afgerond: Overleg met dorpsraad

  22 september 2022

 2. Afgerond: Inspraak aanwonenden en dorpsgenoten

  Aanwonenden en dorpsgenoten maken hun ideeën en wensen kenbaar via een formulier op deze pagina.  We sluiten het formulier op 25 november 2022.

 3. Nog te doen: Inspraakavond

  2023

 4. Nog te doen: Ontwerpfase

  2023

 5. Nog te doen: Start werkzaamheden

  2024

Contact

Heb je vragen neem dan contact op met afdeling uitvoering en beheer via het contactformulier.
Voor je mening over de Willibrordusstraat gebruik je het 'Formulier wensen en ideeën Willibrordusstraat'.