Huisnummer aanvragen of veranderen

Wat is het?

De gemeente is op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar of huurder kun je je pand dus niet zelf een (huis)nummer geven.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoef je geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Wil u zelf een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken?

De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het (tijdelijke) omgevingsplan. Als het (tijdelijke) omgevingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Check vooraf of je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt en/of het is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Dit kan beide via het Omgevingsloket.

Aanvraagformulier huisnummer

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een verzoek.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken wordt op uw aanvraag beslist.

Afspraak

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch contact met ons op via (0497)531300.

Huisnummer aanvragen worden behandeld door team BAG van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Bergeijk.

Meer informatie

Het aanvragen of intrekken van een huisnummer kan (financiële) gevolgen hebben voor je huurtoeslag of vastrechtkosten voor nutsvoorzieningen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je hiervoor naar de belastingdienst en de leverancier van je water, gas of elektriciteit.

Heeft deze informatie je geholpen?