Hoe zorgen we ervoor dat onze jongeren beter in hun vel komen te zitten? Minder (of in elk geval op latere leeftijd pas) drank en drugs gebruiken en dat  ze leuke sociale contacten opdoen om uit te groeien tot gelukkige volwassenen? In de Kempen zijn we, onder de naam Kempenbranie, aan de slag gegaan met een methodiek die in IJsland al meer dan 20 jaar succesvol wordt toegepast. 

Samenwerken aan een gezonde en positieve toekomst voor de jeugd

Het doel van Kempenbranie is dat jongeren in de Kempen beter in hun vel komen te zitten. We ondernemen acties om het middelengebruik terug te dringen (alcohol, drugs) en stimuleren activiteiten die het welbevinden van onze jongeren bevorderen. In eerste instantie is de doelgroep kinderen tot 18 jaar. 

Lees verder via de website Kempenbranie.