Kempisch wonen

 • Keuze voor hoogwaardig Kempisch wonen
 • Keuze voor aantrekken jonge gezinnen
 • Keuze voor stimuleren toekomstgerichte sociale cohesie
 • Keuze voor sociale vitaliteit in de dorpen
 • Keuze voor herbestemming vrijkomende gebouwen
 • Keuze voor vraaggericht bouwen
 • Keuze voor evenwichtig opgebouwde kleine kernen
 • Keuze voor een reëel en toereikend voorzieningenaanbod
 • Keuze voor een 21e-eeuwse zorg
 • Redesign het buitengebied
 • Keuze voor bereikbare voorzieningen

Kempisch wonen

In 2030 is de gemeente Eersel een excellente woongemeente die de Kempische identiteit koestert, waarin groen wonen met een evenwichtig opgebouwde bevolking in een groeiende economische omgeving uitgangspunten zijn.