Aangesloten zijn op een wereldregio

  • Keuze  voor Brainport
  • Keuze  voor innovatie
  • Keuze voor het nieuwe werken
  • Keuze voor versterking van de vrijetijdseconomie in de regio
  • Keuze voor een accent op talent
  • Keuze voor ruimte voor lokale ondernemingszin
  • Keuze voor bereikbaarheid als sleutel
  • Keuze voor profiteren van groei Eindhoven Airport
  • Keuze voor geglobaliseerd gastvrijheid

Aangesloten zijn op een wereldregio

De gemeente Eersel is in 2030 goed aangesloten op de Brainport, Eindhoven en de Kempen.
Eersel maakt gebruik van de economische kansen die Brainport- en Kempensamenwerking, toerisme en verbeterde continentale mobiliteit opleveren. De gemeente Eersel bouwt voort op kansen die liggen in de sterke maakindustrie en biedt een goed ondernemersklimaat voor MKB-ers.