In een 21e-eeuwse cultuur

•    Keuze voor 21e-eeuws gemeentelijk organiseren
•    Keuze voor een ondersteunende digitale wereld
•    Keuze voor een Ja, mits - cultuur
•    Keuze voor de participatiestaat
•    Keuze voor dorpsraden als sterke partners
•    Keuze voor een sterke regiosamenwerking
•    Keuze voor duurzaamheid

In een 21e-eeuwse cultuur

In 2030 weet de gemeente Eersel ruimte te geven aan de netwerksamenleving. Samen met partners stimuleert zij een duurzame, dynamische en innovatieve cultuur waarin initiatieven uit de kernen en uit de regio leidend zijn.

De drie kernambities zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In gezamenlijkheid vormen zij een routekaart naar een sterke gemeente Eersel in de toekomst. Het verwerkelijken van deze ambities vergt het maken van keuzes.