Via onze gemeentelijke meld- en herstellijn kunt u ons laten weten waar de eikenprocessierups zit. Probeer de locatie zo precies mogelijk door te geven, door bijvoorbeeld ook een huisnummer of het nummer van de dichtstbijzijnde lantaarnpaal door te geven. Zo kunnen wij alle meldingen zo goed mogelijk in kaart brengen.

We werken alle meldingen zo efficiënt mogelijk af. Dit betekent dat we meldingen niet één voor één afwerken. We controleren alle eiken, ook als ze nog niet geregistreerd staan. Onze ploegen beginnen aan de ene kant van het dorp en werkt zo stelselmatig alles af tot alle eiken vrij zijn van de processierups. We geven bij de bestrijding voorrang aan kwetsbare locaties zoals fietspaden, scholen, kinderdagverblijven en drukbezochte locaties. Wij vragen hiervoor uw begrip.