MRE Stimuleringsfonds voor bedrijven

Prachtige ideeën een kans bieden en zo de economie in de regio versterken, dat doet het Stimuleringsfonds.

Al vele jaren stimuleert De Metropool Regio Eindhoven innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant.

Met een bijdrage van het Stimuleringsfonds kan het MRE bedrijven op weg helpen op het gebied van innovaties, werkgelegenheid, duurzame ontwikkelingen, de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat. De Metropoolregio Eindhoven voert de regie, maar het fonds bestaat dankzij de bijdragen van de 21 gemeenten uit de regio.

Lees meer via de website van de MRE over het Stimuleringsfonds