Reclame plaatsen

Wat is het?

U mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. U heeft hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wilt u op of aan uw pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraagt u ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning).

Voor tijdelijke reclame is een ontheffing nodig, welke u ook bij de gemeente aanvraagt. Voor de aanvraag heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving;
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is;
  • de reclame weggebruikers stoort;
  • de reclame de weg beschadigt;
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort.

Een vergunning is niet nodig voor:

a. opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendige gedeelte van een onroerende zaak; b. opschriften en aankondigingen op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid; c. opschriften en aankondigingen betrekking hebbend op:

  • openbare verkoping, aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  • het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak bestemd is, zomede op naamborden, mits:
  • deze opschriften en aankondigingen gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m² en geen van alle een grotere oppervlakte in een inrichting hebben dan 1,00 m², en - deze opschriften en aankondigingen niet verlicht zijn aangebracht op of aan een onroerende zaak en/of het bij de onroerende zaak behorende eigen erf;
  • vrijstaande opschriften en aankondigingen niet hoger zijn dan 1 meter ten opzichte van het aansluitend afgewerkt terrein;

d. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.

Tijdelijke reclameborden of spandoeken (bijvoorbeeld t.b.v. evenementen of collectes)

Voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden (onder meer aan lantaarnpalen) of spandoeken heeft u een ontheffing nodig.

Heeft deze reclame betrekking op activiteiten binnen de Kempengemeenten (gemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) mag u 15 reclameborden plaatsen. Voor zaken buiten de Kempengemeenten mag u geen reclameborden plaatsen.

Reclameborden mogen met een ontheffing geplaatst worden voor een periode van maximaal 14 dagen. De maximale maat voor tijdelijke reclameborden, driehoeks- of sandwichborden, is 125 cm x 90 cm. Diverse straten zijn uitgesloten. Kijk voor alle regels in het Reclame en uitstallingenbeleid.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor permanente handelsreclame op of aan een gebouw of terrein bedragen € 73,05. Aan tijdelijke reclame zijn geen kosten verbonden. 

Afspraak

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Meer informatie

Als u reclame wilt plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Heeft deze informatie je geholpen?