Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Een aansluiting op de riolering kunt u aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken. Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt de aansluiting binnen 8 weken door de gemeente aangebracht (tenzij anders overeen gekomen).

Er zijn drie soorten rioolaansluitingen:

  • Gecombineerde stelsels. U heeft één aansluiting nodig voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (vuil water) en regenwater.
  • Gescheiden stelsels. U heeft twee of drie aansluitingen nodig. Eén voor huishoudelijk afvalwater(vuil water) en één of twee voor regenwater.
  • Drukriolering. Dit rioleringssysteem komt alleen in het buitengebied voor. U heeft één aansluiting nodig voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater (vuil water). Het systeem is niet geschikt voor de afvoer van regenwater.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op de website van Rioned

Wat kost het?

Voor aanleg van een rioolaansluiting moet in de meeste gevallen worden betaald. De kosten variëren van geval tot geval. Bij aanvraag wordt door de gemeente in ieder geval de hoogte van de aansluitkosten en de manier van uitvoering aangegeven. Als u daarmee akkoord bent en de aansluitkosten heeft betaald, wordt door de gemeente de rioolaansluiting gemaakt.

Tenzij er met de gemeente Eersel andere afspraken zijn gemaakt gelden de volgende tarieven:

  • Nieuwe bestemmingsplannen die door de gemeente ontwikkeld worden (u heeft een perceel dat door de gemeente is uitgegeven), 1 set aansluitingen per woning (1 x vuilwater en 1x schoonwater): € 201,00
  • Industrieterrein "De Haagdoorn", 1 set aansluitingen (1x vuilwater en 1x schoonwater): € 201,00
  • Industrieterrein "Meerheide", 1 set aansluitingen (1x vuilwater, 1x schoonwater, eventueel 1x dakwater): € 201,00
  • Industrieterrein "Hoefseweg", 1 set aansluitingen (1x vuilwater, 1x schoonwater, eventueel 1x dakwater): € 201,00
  • In alle andere gevallen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht (voorcalculatie, inclusief voorbereiding en toezicht).

Dakwater aansluitingen worden aangebracht wanneer het dakwater in uw omgeving apart wordt afgevoerd van het schoonwater en naast uw perceel geen sloten aanwezig zijn om het water op te lozen.

Rioolaansluitingen Drukriolering

Rioolaansluitingen op de drukriolering worden op basis van werkelijke kosten (voorcalculatie inclusief voorbereiding en toezicht) in rekening gebracht.

Heeft deze informatie je geholpen?