Wat is het?

Je betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. Je krijgt een aanslag rioolheffing als je een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

De rioolheffing is een vast bedrag per maand. Het bedrag wordt bepaald door het aantal kubieke meters afvalwater dat in de vorige periode naar het eigendom is toegevoerd of opgepompt. Als de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Als deze gegevens niet bekend zijn wordt het waterverbruik vastgesteld op basis van het waterverbruik van vergelijkbare huishoudens.

Hoe werkt het?

Je ontvangt de aanslag per vier maanden achteraf.

 • Periode januari tot en met april 2024 in juni 2024
 • Periode mei tot en met augustus 2024 in oktober 2024
 • Periode september tot en met december 2024 in februari 2025
 • Let op: periode september 2023 tot en met december 2023 in februari 2024

Informeel bezwaar

Je kunt een reactieformulier invullen via de website of telefonisch contact opnemen als je het niet eens bent met de aanslag via (0497)531300. De gemeente probeert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag antwoord te geven.

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kun je binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden meer tijd.

Reactieformulier

Formeel bezwaar

Ben je het niet eens met de aanslag rioolheffing dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken door het formulier bezwaar aanslag riool- en afvalstoffenheffing in te vullen. Om dit bezwaarformulier in te vullen heb je als inwoner DigiD en als organisatie eHerkenning nodig.

Na ontvangst beoordeelt de gemeente of de door jou opgegeven redenen leiden tot een wijziging van de beschikking. Je ontvangt schriftelijk uitspraak op je bezwaar. In het bezwaarformulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat het bezwaar aanslag riool- en/of afvalstoffenheffing die je hebt ontvangen niet juist is.

Ook kun je een bezwaarformulier downloaden, invullen en voorzien van je handtekening. Je vindt het pdf- formulier op deze pagina.

Je kunt het ingevulde formulier sturen naar:

 • Gemeente Eersel
 • Kenmerk: bezwaar RH en AH 2023 of 2024
 • Postbus 12
 • 5520 AA Eersel

Formulier bezwaar aanslag riool- en afvalstoffenheffing 2024

Wat kost het?

De rioolheffing is een directe belasting die in gemeente Eersel wordt geheven van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat in het voorgaande verbruiksjaar vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

De belastingtarieven per maand voor 2024:

 • voor 1 tot en met 100 m3 afvalwater € 17,30
 • voor 101 tot en met 350 m3 afvalwater € 26,27
 • vanaf 351 m3, voor elke volle 350 m3 afvalwater € 14,62

Meer informatie

Verhuizing

Als je gaat verhuizen, geef je dit door aan de gemeente.(basisregistratie personen). Bij een woning hoef je dit niet nog eens apart te melden bij belastingen. Bij een niet woning/bedrijfspand graag wel doorgeven via info@eersel.nl of via het algemeen telefoonnummer 0497-531300 en vragen naar team belastingen. Met je verhuizing wordt rekening gehouden, op de aanslag staat wel het algemeen tijdvak genoemd. Echter het te betalen bedrag is naar rato verhuisdatum. Meer informatie hierover vind je op de bijsluiter van de aanslag.

Heeft deze informatie je geholpen?