De openbare ruimte is het grootste gebied waar een gemeente verantwoordelijk voor is, maar we hebben er relatief weinig informatie over. Door te meten krijgt de gemeente Eersel meer inzicht in haar openbare ruimte. Ook wil de gemeente het beleid over deze openbare ruimte en het onderhoud ervan verbeteren.
 
Hiervoor richt de gemeente Eersel zich in deze bestuursperiode op de volgende doelen:

Sturen op effecten

Dit betekent dat metingen doelgericht worden uitgevoerd. Eerst stelt men de focusgerichte vraag: welke informatie wil je weten? Hieruit volgen indicatoren waarmee we de invloed van beleid, dienstverlening en communicatie kunnen meten. Dit kan al met bestaande en beschikbare gegevens bij de gemeente of derden. Verder dient hier nieuwe informatie voor te worden verzameld.

Verplaatsingen in kaart brengen

Om de openbare ruimte optimaal in te richten is het belangrijk om de verplaatsingen van de inwoners, toeristen en ieder ander die zich beweegt in de gemeente in kaart te brengen, te hebben en te houden.

Leefbaarheid met sensoren meten

Een goede leefbaarheid van alle kernen is belangrijk voor het hebben van een prettig woonklimaat. Veiligheid en gezondheid zijn twee belangrijke factoren die de leefbaarheid van de gemeente en haar kernen beïnvloed. Het meten hiervan kan ons ondersteunen in het verbeteren en waarborgen van de leefbaarheid.

Openbare ruimte monitoren

Het meten van de openbare ruimte geef niet alleen inzicht in (maatschappelijke) invloeden. Het kan het ook op slimme wijze aangeven wanneer onderhoud of vervanging nodig is. Het onderhouden van de openbare ruimte voorkomt daarnaast irritaties van inwoners en past bij de dienstverlening waar de gemeente Eersel naar streeft.