Wat is het?

De gemeente Eersel ondersteunt en stimuleert een breed aanbod van activiteiten en producten. We doen dit met incidentele subsidies voor eenmalige activiteiten en met structurele subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Vaak werken we met budgetsubsidies voor een periode van vier jaar.

Subsidie aanvragen

Een subsidieverzoek moet schriftelijk worden ingediend. Wilt u subsidie aanvragen voor een jaarlijks terugkerende activiteit? Dan moet u uw subsidieverzoek elk jaar voor 1 april indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een eenmalige subsidie vraagt u minstens 12 weken voor de start van de activiteiten aan.

Heeft deze informatie je geholpen?