Wat is het?

De gemeente Eersel ondersteunt en stimuleert een breed aanbod van activiteiten en producten. We doen dit met incidentele subsidies voor eenmalige activiteiten en met structurele subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Vaak werken we met budgetsubsidies voor een periode van vier jaar.

Eenmalige subsidie aanvragen

Met het formulier op deze pagina kunt u een eenmalig subsidieverzoek aanvragen. Een eenmalige subsidie vraagt u minstens 12 weken voor de start van de activiteiten aan.


Structurele subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag voor meerdere jaren en gericht op een structurele voorzienbare activiteit op het terrein van het maatschappelijk welzijn wordt voor 1 april voorafgaand aan de jaren waarop de subsidie betrekking heeft schriftelijk ingediend bij het college. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de gemeente via (0497)531300.

Voor u begint met de aanvraag

In het formulier vragen wij om twee bijlagen toe te voegen. Het gaat om:

  • een gespecificeerde begroting van baten en lasten waaruit blijkt of een bijdrage van de deelnemers, leden, bezoekers wordt gevraagd
  • een overzicht van de financiële situatie van de organisatie

Aanvraag voor eenmalige subsidie maatschappelijk welzijn

Heeft deze informatie je geholpen?