Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodatie

Wat is het?

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen sportverenigingen niet langer BTW aftrekken van investeringen die zij doen in sportaccommodaties of materialen. Dit vanwege een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ter compensatie daarom een subsidieregeling in het leven geroepen waar sportverenigingen aanspraak op kunnen maken. Graag wijzen wij alle sportverenigingen in onze gemeente op deze regeling.

Op=Op

Er is een beperkte pot met geld beschikbaar gesteld. Op=Op. Wij adviseren sportverenigingen er op tijd bij te zijn als ze hier aanspraak op willen maken. Voor veel gestelde vragen en antwoorden over deze regeling verwijzen wij naar de informatie van het ministerie. Als sportvereniging vraagt je deze subsidie zelf aan via het ministerie. Als er behoefte is aan ondersteuning bij deze aanvraag dan kan de vereniging dit laten weten via gemeente@eersel.nl

Heeft deze informatie je geholpen?