Gemeente Eersel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
Automatische toetsen: Wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool.
Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
Projectgroep Toegankelijkheid: binnen de organisatie is een projectgroep gestart. In deze groep zitten werknemers van team welzijn, dienstverlening, informatiebeheer en communicatie.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het Formulier melding toegankelijkheid website.

Register van toegankelijkheidsverklaringen

Naar het register

Dashboard Digitoegankelijk

Zó digitoegankelijk is Gemeente Eersel