Ik werd vannacht wakker van een bedrijf dat ’s nachts aan het werk is?

Dat klopt de gemeente is begonnen met het spuiten van de eikenprocessierups. Dit moet helaas ’s avonds laat en ’s nachts gebeuren omdat de bacteriën waar we mee spuiten, niet tegen daglicht kunnen. 

We snappen dat dit heel vervelend is, maar we willen proberen om de overlast van de eikenprocessierups straks zoveel mogelijk te voorkomen, daar is deze bestrijding voor nodig. Gelukkig spuiten we maar 1 a 2 keer, we kunnen de overlast dus beperken.  

Waarom spuiten we tegen de eikenprocessierups?

Door klimaatverandering voelt de eikenprocessierups zich steeds beter thuis in Nederland. De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Afgelopen jaar was er een explosieve uitbraak van deze rups in onze regio. De brandharen van de rups veroorzaken veel gezondheidsklachten en dat willen we voorkomen. 
 

Doden we met spuiten ook andere beestjes in de bomen?

Het natuurlijke bestrijdingsmiddel Xentari (dit zijn bacteriën) heeft geen nadelig effect op andere diersoorten dan de rups. Er leven natuurlijk wel meerdere rupsen in de boom, dus deze bacteriën hebben wel gevolgen voor andere vlindersoorten. We spuiten daarom alleen op locaties waar veel mensen er last van kunnen hebben zoals langs wegen en fietspaden. 
Bij zandwegen en in de buurt van bossen en houtwallen zijn we terughoudender. Daarnaast spuiten we niet op plekken waar wettelijk beschermde vlindersoorten zitten.
 

Gaan vogels niet dood als ze vervolgens de eikenprocessierups eten?

Nee, de bacteriën die de rupsen doden zijn niet slecht voor vogels.
 

Is het spuitmiddel slecht voor de gezondheid van mensen of het milieu?

Uit al het onderzoek, wereldwijd, blijkt dat Xentari geen schadelijke effecten heeft op de gezondheid van mens of dier of op het grondwater en geen enkele onaanvaardbare invloed heeft op het milieu.
 

Waar spuiten we mee?

We spuiten preventief met bacteriën (Xentari). De rupsen eten het eikenblad met deze bacterie waardoor ze sterven voordat ze zich kunnen voortplanten. Het moment van spuiten vergt een nauwkeurige timing, omdat anders het effect niet groot genoeg is. 

Wat doet Eersel nog meer? Kunnen we niet gewoon nestkastjes ophangen?

Jazeker, we doen nog veel meer. De gemeente Eersel creëert een beter leefklimaat voor natuurlijke vijanden, zoals koolmezen, pimpelmezen, maar ook vleermuizen. We plaatsen verschillende nestkasten en vleermuis-kasten in de omgeving waar veel eiken staan.

Daarnaast verbeteren we de biodiversiteit door het planten van bollen, het planten van struiken én het aanpassen van het bermbeheer. Dit leidt tot bloemrijkere bermen en plantsoen die weer veel insecten aantrekken die ook de eikenprocessierups eet, zoals bijvoorbeeld het lieveheersbeestje. 
 

Kunnen we de eikenbomen niet beter omkappen en/of vervangen voor andere bomen?

Vooralsnog gaan we in Eersel niet actief zomereiken vervangen of kappen. Er zijn heel veel verschillende dieren, planten en schimmels die leven van deze eik. De zomereik is één van de belangrijkste boomsoorten in ons land. De eiken hebben daarnaast ook vaak een beeldbepalend of historische waarde. En dat willen we natuurlijk niet kwijt.

Bij de aanplant van nieuwe bomen zijn we uiteraard wel terughoudend met het plaatsen van de zomereik. We kiezen dan voor een alternatieve boom. 

Met wie moet ik contact opnemen als ik nog meer wil weten over de processierups

Je kunt contact opnemen met de gemeente via gemeente@eersel.nl of telefonisch via (0497)531300

Waar kan ik een melding doen over de eikenprocessierups?

De rups gaat pas voor overlast zorgen als deze brandharen krijgt. Dit is pas na ongeveer drie keer vervellen. Dit zal rond juni zijn. Meldingen kunnen via het meldingensysteem Reppido doorgegeven worden.

Graag naast de straatnaam ook een huisnummer of lantaarnpaalnummer doorgeven zodat we weten waar we ongeveer moeten zijn. En ook het aantal nesten is van belang voor een goede afhandeling.