Er komt een uitbreiding aan de zuidkant in Eersel, achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. De gemeenteraad heeft het gebiedsconcept vastgesteld en besloten om dit gebied verder te ontwikkelen. In 2024/2025 hopen we met de bouw te starten van 150-200 nieuwe woningen. Het belooft een mooie nieuwe woonwijk te worden.

Omgevingsdialoog en Gebiedsconcept

Het gebiedsconcept voor Veldhoek is vastgesteld door de gemeenteraad! Dit concept is een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling, gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied en de ambities van de gemeente Eersel. Er is input opgehaald bij de omgeving door keukentafelgesprekken met de direct omwonenden en in dialoogavonden met de omgeving  Dit is gebruikt voor het gebiedsconcept

Planning Veldhoek

Na het vaststellen van ons gebiedsconcept zijn we begonnen met de ruimtelijke procedure. Er is ondertussen een gedetailleerde stedenbouwkundige plan, waarin staat hoe bebouwing, groen, water en wegen een plek krijgen in het gebied.

Dit plan is begin november aan de omgeving gepresenteerd. Hier zijn nog enkele vragen en opmerkingen op gekomen die we nog in dit plan willen verwerken. Er lopen daarnaast nog enkele onderzoeken waar we op moeten wachten. We brengen we het bestemmingsplan daarom later dan afgesproken in de bestemmingsplanprocedure. Naar verwachting komt het bestemmingsplan van Veldhoek uiterlijk in de tweede kwartaal van 2024 ter inzage.

We hopen zo samen met de omgeving tot een plan te komen waar iedereen blij van wordt.

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsdialoog

  Zomer 2022

 2. Afgerond: Gebiedsconcept

  Gebiedsconcept is begin 2023 vastgesteld door de Gemeenteraad.

 3. Afgerond: Presentatie stedenbouwkundige plan omgeving

  De presentatieavond is in november geweest. 

  Het stedenbouwkundig plan

 4. Momenteel bezig: Laatste aanpassingen stedenbouwkundige plan

  En lopen nog enkele onderzoeken en de laatste opmerkingen van de omgeving worden nog verwerkt in het plan.

 5. Nog te doen: Definitieve plan in bestemmingsplanprocedure

  Tweede kwartaal 2024

  Het stedenbouwkundige plan komt 6 weken ter inzage te liggen. Hier kun je nog op reageren door een zienswijze in te dienen. 

 6. Nog te doen: Start bouw

  2024/2025