De gemeente Eersel gaat de kern Eersel uitbreiden.

Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de zuidkant van Eersel, achter de Steenstraat, Plaatse en Heibloem. In februari 2023 heeft de gemeenteraad het gebiedsconcept vastgesteld en besloten dat ze dit gebied ook daadwerkelijk verder willen ontwikkelen. De gemeente hoopt in 2024 te starten met de bouw van ongeveer 150 tot 200 nieuwe woningen. 

Omgevingsdialoog en Gebiedsconcept

Begin 2023 is het gebiedsconcept voor Veldhoek(externe link) vastgesteld door de gemeenteraad. Een gebiedsconcept is geen uitgewerkt plan, eerder een set van kaders, spelregels en uitgangspunten voor ontwikkeling. Deze zijn gebaseerd op wat er mogelijk is in het gebied, welke ambities de gemeente Eersel heeft en op de uitkomsten van het overleg met de omgeving. 
Om tot dit gebiedsconcept te komen zijn we in de zomer van 2022 in gesprek gegaan met omwonenden over de ontwikkeling. Hiervoor hebben we keukentafelgesprekken en twee omgevingsdialoogavonden georganiseerd. De terugkoppeling hiervan kun je terugvinden in het verslag omgevingsdialoog. Na afronding van de omgevingsdialoog is de opgehaalde input verwerkt in het gebiedsconcept. 

Ruimtelijke procedure

Na vaststelling van het gebiedsconcept zijn we gestart met de ruimtelijke procedure. Dit betekent dat we aan de slag gaan met het uitwerken van het gebiedsconcept naar een concreter plan. Op het moment dat dit plan in concept is uitgewerkt organiseren we een avond waarin we het plan presenteren. Deze presentatieavond zal naar verwachting in het voorjaar 2024 plaatsvinden. Hier zullen we later meer informatie over bekend maken op deze website.  

Planning

 1. Afgerond: Omgevingsdialoog

  Zomer 2022

 2. Afgerond: Gebiedsconcept

  Gebiedsconcept is begin 2023 vastgesteld door de Gemeenteraad.

 3. Momenteel bezig: Ruimtelijke procedure

  Afronding 2024

 4. Nog te doen: Presentatieavond (ruimtelijke procedure)

  Afronding voorjaar 2024

 5. Nog te doen: Start bouw

  2024/2025