Verbouwen en / of verduurzamen monument

Wat is het?

Als je je monument wilt verbouwen of herstellen, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Via het Omgevingsloket kun je checken of je een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Wat moet ik doen?

  • Check via het Omgevingsloket of je een vergunning moet aanvragen.
  • Leg vóórdat je de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat je wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkom je dat je een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
  • Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.

Wat heb ik nodig?

  • Je DigiD als je een particuliere eigenaar bent.
  • Je eHerkenning als je als ondernemer eigenaar bent.
  • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
  • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
  • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
  • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan een monument bedragen € 519,60.

Adviescommissie omgevingskwaliteit

De Adviescommissie omgevingskwaliteit adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. Deze commissie is aangewezen als monumentencommissie als bedoeld in de Erfgoedverordening. Daarnaast is deze commissie aangewezen als deskundigencommissie, zoals bedoeld in het tijdelijke omgevingsplan.

De vergaderingen van de Adviescommissie omgevingskwaliteit vinden iedere woensdag plaats, wisselend fysiek en digitaal.

Wil je informatie over de plannen die aan de orde komen? Neem dan op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur telefonisch contact op met team Vergunningen via het algemene telefoonnummer 088-4970939.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het (tijdelijke) omgevingsplan en de Omgevingswet. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. Je vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Heeft deze informatie je geholpen?