Wat is het?

Als je je monument wilt verbouwen of herstellen, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Via het Omgevingsloket online(externe link) kun je checken of je een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (externe link)of raadpleeg de brochure(externe link).

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online(externe link) of je een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat je de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat je wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkom je dat je een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • Als het geen grote verbouwing is, vraag je de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doe je dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over je aanvraag.
 • Als je het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kun je binnen 6 weken je mening (zienswijze) hierover geven. Geef in je zienswijze aan waarom.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Je kunt een aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitaal: via www.omgevingsloket.nl(externe link). Op papier: je stelt het aanvraagformulier samen via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl(externe link) en print daarna het formulier. Alle gegevens bij een aanvraag op papier moeten in drievoud worden ingediend.

Wat moet ik meenemen?

 • Je DigiD(externe link) als je een particuliere eigenaar bent.
 • Je eHerkenning(externe link) als je als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wijzigingen aan een monument bedragen € 495,10.

Ruimtelijke kwaliteitscommissie

De Ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. De Ruimtelijke kwaliteitscommissie is aangewezen als welstandscommissie zoals bedoeld in de Woningwet en de Bouwverordening(externe link). Ook is deze commissie aangewezen als monumentencommissie als bedoeld in de Erfgoedverordening(externe link). Daarnaast is deze commissie aangewezen als deskundigencommissie zoals bedoeld in bestemmingsplannen.

De vergaderingen van de Ruimtelijke kwaliteitscommissie vinden iedere woensdag plaats, wisselend fysiek en digitaal.

Wilt je informatie over de plannen die aan de orde komen? Neem dan contact op met team Vergunningen via het algemene telefoonnummer (0497)531300.

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo(externe link)). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. Je vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Heeft deze informatie je geholpen?